Komu należy się zasiłek pogrzebowy?

Zasilek pogrzebowy to wsparcie finansowe, które może być przyznane rodzinie zmarłej osoby na pokrycie kosztów związanych z jej pochówkiem. W Polsce istnieją określone zasady dotyczące przyznawania tego zasiłku. W tym artykule omówimy, komu należy się zasiłek pogrzebowy oraz jakie są warunki jego przyznania.

Mamy przyjemność przedstawić artykuł przygotowany w porozumieniu z skutecznaerekcja.pl

Kto ma prawo do zasiłku pogrzebowego?

Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem przysługującym najbliższej rodzinie zmarłej osoby. Najczęściej uprawnionymi do jego otrzymania są:

 • Małżonek lub małżonka zmarłej osoby.
 • Dzieci zmarłej osoby, a także adoptowane dzieci.
 • Rodzice zmarłej osoby.
 • Rodzeństwo zmarłej osoby.

Przyznanie zasiłku pogrzebowego jest możliwe także w niektórych innych sytuacjach, ale zazwyczaj osoby związane więzami krwi lub małżeństwem zmarłej są uprawnione do jego otrzymania.

Warunki przyznania zasiłku pogrzebowego

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, spełnione muszą być pewne warunki. Są to między innymi:

 • Śmierć osoby, której dotyczy zasiłek pogrzebowy, musi być zgłoszona odpowiednim organom i zarejestrowana w urzędzie stanu cywilnego.
 • Osoba zmarła musiała być ubezpieczona lub objęta ubezpieczeniem społecznym.
 • Zgłoszenie o przyznanie zasiłku pogrzebowego musi być złożone w odpowiednim terminie, zazwyczaj w ciągu 6 miesięcy od dnia śmierci.
 • Wniosek o zasiłek pogrzebowy powinien zawierać niezbędne dokumenty potwierdzające związek zmarłej osoby z wnioskodawcą oraz koszty związane z pogrzebem.

Czy zasiłek pogrzebowy należy się każdemu?

Nie, zasiłek pogrzebowy nie przysługuje automatycznie każdemu. Jak wspomniano wcześniej, istnieją określone warunki, które muszą być spełnione, aby go otrzymać. W szczególności, osoba zmarła musiała być ubezpieczona lub objęta ubezpieczeniem społecznym, a także istnieć powiązanie rodzinną lub małżeńskie między zmarłą a wnioskodawcą.

Jakie dokumenty są potrzebne do wnioskowania o zasiłek pogrzebowy?

Wniosek o zasiłek pogrzebowy powinien być poparty odpowiednimi dokumentami, które potwierdzają związek zmarłej osoby z wnioskodawcą oraz koszty związane z pogrzebem. Najważniejsze dokumenty to:

 • Świadectwo zgonu zmarłej osoby.
 • Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie lub objęcie ubezpieczeniem społecznym zmarłej.
 • Wyciąg z rejestru stanu cywilnego potwierdzający związek rodzinny lub małżeński między zmarłą a wnioskodawcą.
 • Faktury lub rachunki związane z kosztami pogrzebu.

Jakie są procedury przyznawania zasiłku pogrzebowego?

Procedury przyznawania zasiłku pogrzebowego mogą się różnić w zależności od instytucji odpowiedzialnej za wypłatę świadczenia. W ogólnym przypadku, wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć w odpowiednim urzędzie lub instytucji ubezpieczeniowej. Następnie wniosek jest rozpatrywany, a w razie spełnienia warunków, zasiłek zostaje przyznany.

Faqs dotyczące zasiłku pogrzebowego

Czy zasiłek pogrzebowy jest zwolniony z podatku?

Tak, zasiłek pogrzebowy jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy zasiłek pogrzebowy można otrzymać, jeśli zmarła osoba nie była ubezpieczona?

Nie, zasiłek pogrzebowy jest zazwyczaj przyznawany tylko w przypadku zmarłych osób, które były ubezpieczone lub objęte ubezpieczeniem społecznym.

Czy można ubiegać się o zasiłek pogrzebowy po upływie 6 miesięcy od śmierci osoby?

W większości przypadków wniosek o zasiłek pogrzebowy musi być złożony w ciągu 6 miesięcy od dnia śmierci osoby, jednak istnieją pewne wyjątki, które mogą być brane pod uwagę.

Jakie są średnie kwoty zasiłku pogrzebowego w polsce?

Kwota zasiłku pogrzebowego może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj ubezpieczenia i rodzina zmarłej osoby. W Polsce średnia kwota zasiłku pogrzebowego wynosi około kilku tysięcy złotych.

Zobacz także:

Photo of author

Henryk

Dodaj komentarz