Kiedy nie można iść do komunii

W dzisiejszym artykule omówimy sytuacje, w których katolikom nie wolno przystępować do sakramentu Eucharystii, czyli komunii świętej. Komunia jest jednym z najważniejszych obrzędów w katolickiej liturgii, ale istnieją okoliczności, które sprawiają, że wierni powinni wstrzymać się od jej przyjęcia.

Kiedy nie można przystąpić do komunii?

Przede wszystkim, nie można przystępować do komunii, gdy znajdujemy się w stanie grzechu ciężkiego. Grzech ciężki to taki, który jest poważny i świadomie popełniony. Jeśli ktoś ma świadomość popełnienia grzechu ciężkiego i nie przystąpił do sakramentu pojednania (spowiedzi), nie powinien przyjmować Komunii Świętej. Przystąpienie do komunii w stanie grzechu ciężkiego jest grzechem ciężkim samym w sobie.

Innym przypadkiem, w którym nie można iść do komunii, jest sytuacja rozwodu i ponownego zawarcia ślubu cywilnego bez unieważnienia poprzedniego małżeństwa kościelnego. Kościół Katolicki uznaje małżeństwo za nierozerwalne, więc osoby w takiej sytuacji nie mogą przystępować do komunii, chyba że uzyskają unieważnienie poprzedniego małżeństwa.

Kolejnym przypadkiem jest post. Katolicy są zobowiązani do zachowania postu godzinnego przed przyjęciem Komunii Świętej. Oznacza to, że nie powinno się spożywać żadnych pokarmów ani napojów przez co najmniej godzinę przed mszą świętą. Wyjątkiem jest tylko woda i leki, które można przyjmować bez naruszania postu.

Kobiety w ciąży i osoby cierpiące na poważne choroby mogą być zwolnione z obowiązku postu przed komunią, jeśli zagraża to ich zdrowiu lub zdrowiu dziecka.

Czy istnieją inne sytuacje?

Tak, istnieją także inne sytuacje, w których nie można przystąpić do komunii. Na przykład osoby, które są ekskomunikowane, czyli formalnie wykluczone z Kościoła Katolickiego, nie mogą przyjmować Komunii Świętej. Ekskomunika może być nałożona za poważne przewinienia przeciwko wierzeniom i zasadom Kościoła.

Osoby niewierzące lub innych wyznań również nie powinny przystępować do komunii, ponieważ sakrament ten jest przeznaczony tylko dla ochrzczonych katolików, którzy podzielają wiarę katolicką.

Podsumowanie

Komunia Święta jest sakramentem o wielkim znaczeniu w Kościele Katolickim. Jednakże istnieją okoliczności, w których nie jest odpowiednie jej przyjmowanie. Należy pamiętać o stanie łaski uświęcającej, przestrzeganiu postu godzinnego oraz unikaniu komunii w przypadku ekskomuniki lub braku wiary katolickiej.

Faqs

Czy osoba rozwiedziona może przystąpić do komunii?

Osoba rozwiedziona może przystąpić do komunii po uzyskaniu unieważnienia poprzedniego małżeństwa kościelnego.

Czy muszę zachować post przed komunią?

Tak, katolicy zobowiązani są do zachowania postu godzinnego przed przyjęciem Komunii Świętej, chyba że zachodzi konieczność zdrowotna.

Czy niewierząca osoba może przyjąć komunię?

Przyjęcie Komunii Świętej jest przeznaczone tylko dla ochrzczonych katolików, którzy podzielają wiarę katolicką. Osoby innych wyznań lub niewierzące nie powinny przystępować do komunii.

Zobacz także:

Photo of author

Olimpia

Dodaj komentarz